Powrót skuteczności przeciwmalarycznej chlorochiny w Malawi ad 5

Prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedniej odpowiedzi klinicznej i pasożytniczej (panel A), czas na usunięcie pasożyta (panel B) i czas reakcji na gorączkę (panel C). Tylko jedna niewydolność leczenia wystąpiła w grupie chlorochiny u uczestnika, u którego poziom parazytemii 2 dni po przyjęciu był wyższy niż przy przyjęciu (8880 vs. 6480 pasożytów na milimetr sześcienny). W grupie sulfadoksyno-pirymetaminowej niepowodzenie leczenia wystąpiło u 71 uczestników: 21 epizodów wczesnego niepowodzenia leczenia, 32 epizody późnej klinicznej niewydolności i 18 epizodów późnej niewydolności parazytologicznej. Wszystkie przypadki niepowodzenia leczenia ustąpiły po podaniu terapii ratunkowej. 28-dniowa łączna skuteczność chlorochiny wynosiła 99% (95% przedział ufności [CI], 93 do 100) w porównaniu z 21% (95% CI, 13 do 30) dla sulfadoksyny-pirymetaminy (P <0,001) (ryc. 2A). W ramach analizy wrażliwości, zmieniliśmy wszystkie nieznane wyniki jako niepowodzenia leczenia. Zgodnie z tym najgorszym scenariuszem, 28-dniowa skumulowana skuteczność chlorochiny wynosiła 80% (95% CI, 70 do 86). Średni czas klirensu pasożytów w grupie chlorochinowej wynosił 2,6 dnia (95% CI, 2,5 do 2,8) (Figura 2B), a średni czas do ustąpienia gorączki wynosił 10,3 godziny (95% CI, 8,1 do 12,6) (ryc. 2C). Średnie czasy klirensu i opóźnienia pasożyta nie mogły być dokładnie obliczone dla sulfadoksyny-pirymetaminy ze względu na wysokie wskaźniki wcześniejszego wycofania z tej grupy w celu otrzymania terapii ratunkowej.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane. W odniesieniu do poważnych zdarzeń niepożądanych czterech uczestników wymagało hospitalizacji podczas badania: dwoje dzieci wymiotowało po dwóch próbach podania chlorochiny i wymaganej chininy do podawania pozajelitowego; zapalenie podeszwowo-szyjne rozwijało się u jednego dziecka, które otrzymywało chlorochinę i było leczone dożylnie antybiotykami i chirurgicznym drenażem; a jedno dziecko, które otrzymywało sulfadoksynę-pirymetaminę, miało drgnienie gorączkowe w dniu 1. badania. Stan innego dziecka, które otrzymywało sulfadoksynę-pirymetaminę, spełniał kryteria ostrej malarii (poziom hemoglobiny, <5 g na decylitr), ale dziecko było stabilny klinicznie i nie wymagający hospitalizacji. Wszyscy trzej uczestnicy dokonali kompletnych i niepowikłanych odzysków. Tabela 2 podsumowuje zdarzenia niepożądane.
Marker molekularny dla oporności na chlorochiny
Testy na marker molekularny T76 pod względem oporności na chlorochin w PfCRT z powodzeniem przeprowadzono na 199 z 210 próbek bibuły filtracyjnej pobranych od uczestników przy rejestracji. Wszystkie próbki, w tym próbki od jednego uczestnika, który doznał niepowodzenia leczenia 2 dni po leczeniu chlorochiną, oraz dwóch uczestników, którzy zostali przyjęci do szpitala po wymiotowaniu chlorochiną, posiadali genotyp K75 pseudokibryny dzikiego typu związany z wrażliwością chlorochiny. Sekwencjonowanie DNA potwierdziło, że mutacja T76 w PfCRT była nieobecna w próbkach uzyskanych przed i po leczeniu od jednego uczestnika, który miał niepowodzenie leczenia chlorochiną i w czterech innych losowych próbkach otrzymanych przed leczeniem.
Dyskusja
Chlorochina, bezpieczna i niedroga metoda leczenia malarii, po raz kolejny jest bardzo skuteczna w Malawi, 12 lat po jej wycofaniu z użycia z powodu częstości niepowodzeń leczenia przekraczających 50% .3 W tym badaniu niepowodzenie leczenia wystąpiło tylko u dziecka wśród 105 uczestników wyznaczonych do przyjmowania chlorochiny za nieskomplikowaną malarię falciparum
[przypisy: testy na nietolerancje pokarmowe, rehabilitacja neurologiczna warszawa, odbudowa zęba na włóknie szklanym cena ]
[przypisy: teb edukacja leszno, czaszka rysunek, ile kosztuje królik miniaturka ]