Płać za wydajność w komercyjnych HMO

Od 2001 r., Kiedy Instytut Medycyny wezwał do lepszego dostosowania zachęt do płatności dla usługodawców z krajowym planem poprawy jakości opieki zdrowotnej, koncentruje się na debacie na temat wyników. 2-5 Ustawa o zmniejszeniu deficytu z 2005 r. kieruje sekretarzem ds. zdrowia i usług ludzkich w celu opracowania planu płatności szpitalnych opartych na wartości dla osób zapisanych na Medicare rozpoczynających się w roku podatkowym 2009. Centra Medicare i Medicaid Services (CMS) rozważają plany przyjęcia wynagrodzenia za wyniki w planach zdrowotnych lekarze i inni instytucjonalni dostawcy. Pęd w sektorze prywatnym uważa się za wielki. Najnowsze raporty sugerują, że ponad 100 planów zdrowotnych oraz innych agencji publicznych i pracodawców wdrożyło programy wynagradzania za wyniki .6,7 Chociaż zgłoszono wiele wniosków dotyczących znaczenia wynagrodzenia za wyniki, zakres krajowej penetracji tego podejścia jest nieznany. Do tej pory wiedza na temat wynagrodzenia za wyniki opiera się na inwentaryzacji programów zidentyfikowanych oportunistycznie, 6-8, a nie poprzez systematyczne badanie danych krajowych. W rezultacie nie było żadnych reprezentatywnych szacunków dotyczących rozpowszechnienia programów wynagradzania za wyniki wśród planów zdrowotnych sektora prywatnego ani informacji o cechach planów zdrowotnych, które najczęściej inicjują takie programy lub o szczegółach tych, które zostały wdrożone. Ponadto, podczas gdy rząd federalny rozważa przyjęcie wynagrodzenia za wyniki Medicare, uzyskanie jaśniejszego obrazu zakresu i charakteru programów wynagradzania za wyniki wśród planów zdrowotnych sektora prywatnego może dostarczyć użytecznych informacji na temat istniejących i potencjalnie sprzecznych lub wzmacniających zachęt. dla dostawców. Podajemy wyniki ostatnich badań krajowych komercyjnych organizacji opieki zdrowotnej (HMO).
Metody
Źródła danych
Zidentyfikowaliśmy Metropolitalne Obszary statystyczne (MSA) i uzyskaliśmy dane dotyczące populacji za pomocą spisu ludności z 2000 r.9. Plany zdrowotne zostały zidentyfikowane głównie za pośrednictwem Interstudy Competitive Edge Database, która została uzupełniona o informacje od komisarzy państwowych, aby zapewnić ich kompletność.10 Informacje na temat płatności – wyniki programu i charakterystyki planów zdrowotnych uzyskano w ankiecie.
Ankieta i gromadzenie danych
Przeanalizowaliśmy plany zdrowotne, które oferują komercyjne produkty HMO na 40 losowo wybranych rynkach (MSA) w Stanach Zjednoczonych, gdzie co najmniej 100 000 osób jest zarejestrowanych w HMO. Rynki w próbie stanowią około 91% osób zapisanych do amerykańskich HMO i stanowią 78% populacji metropolii.9,10 Aby zapewnić proporcjonalną dystrybucję próby w czterech regionach spisu, obliczyliśmy liczbę rynków do próbkowane w ramach każdego regionu zgodnie z odsetkiem całej populacji w regionie. Wybrano rynki do badania na podstawie ich udziału w populacji w regionie, ale tylko jeden główny obszar statystyczny dla metropolii (PMSA) w każdym skonsolidowanym obszarze statystycznym (CMSA) mógł zostać wybrany. PMSA są pojedynczymi, ciągłymi obszarami metropolitalnymi, które tworzą CMSA.9 Ten wybór został dokonany w celu ograniczenia pobierania próbek z zbyt wielu sąsiadujących rynków
[hasła pokrewne: rehabilitacja neurologiczna warszawa, odbudowa zęba na włóknie szklanym cena, prywatny gabinet ginekologiczny ]
[hasła pokrewne: teb edukacja leszno, czaszka rysunek, ile kosztuje królik miniaturka ]