Płać za wydajność w komercyjnych HMO ad

Ponieważ Nowy Orlean był w naszej oryginalnej próbie, a huragan Katrina wystąpił przed zakończeniem wszystkich wywiadów dla tego MSA, dodaliśmy MSA z tego samego regionu (San Antonio, TX), w sumie 41 MSA. Jednak odpowiedzi z osób zapisanych w trzech planach zdrowotnych z Nowego Orleanu, z którymi przeprowadzono wywiady przed huraganem, zostały zachowane w analizie. Aby wziąć udział w ankiecie, respondenci zostali poproszeni o potwierdzenie, że oferowali produkt HMO na rynku. Nasza próba obejmowała wszystkie plany zdrowotne z produktem HMO na 41 wybranych rynkach. Korzystając z informacji z bazy danych Interstudy z 2004 roku, zidentyfikowaliśmy potencjalnych respondentów w każdym planie, na ogół dyrektorów medycznych lub dyrektorów zarządzania jakością. Kiedy plany zdrowia, z których pobrano próbki, stanowiły część planu regionalnego lub krajowego, skontaktowaliśmy się z osobami zarządzającymi planem lokalnym, aby dowiedzieć się, czy strategie zakupów oparte na wartościach zostały ustalone przez władze lokalne, regionalne lub krajowe i zidentyfikowały respondentów na tym poziomie. organizacja. Ankieta została przeprowadzona między lipcem 2005 r. A styczniem 2006 r. I była prowadzona przez telefon, z wyjątkiem jednego przypadku, w którym duży plan krajowy został wybrany do uzupełnienia podgrupy pytań na piśmie, uzupełniony o wywiady telefoniczne.
Projekt ankiety
Narzędzie ankietowe dostarczyło informacji związanych z cechami organizacyjnymi planu zdrowotnego, jego produktów i umów kupującego, kontraktowania usługodawców, metod poprawy jakości, zarządzania chorobami i programów mających wpływ na wybory dotyczące stylu życia i przestrzegania zalecanej opieki wśród osób zapisanych w planach . Pytania dotyczące ostatnich czterech z tych tematów dotyczyły produktów HMO planu zdrowotnego. O ile nie zaznaczono inaczej, ramy odniesienia dla badania były 2005.
Tutaj koncentrujemy się na charakterystykach planów zdrowotnych, które mogą być związane z wykorzystaniem wynagrodzenia za wydajność oraz zakresu i struktury wysiłków dostawcy za wydajność. Po pierwsze, uzyskano informacje o liczbie osób zapisanych w HMO na rynku objętym próbą, o udziale całkowitej liczby wpisanych w planie opieki zdrowotnej w produkcie HMO, o odsetku osób zapisanych na potrzeby wyboru głównego dostawcy usług opieki zdrowotnej (PCP) (zi do bez roli gatekeeping ) i własności (for-profit lub non-profit). Korzystając z danych z bazy danych Interstudy na temat rejestracji HMO według MSA, obliczyliśmy udział w komercyjnym rynku HMO tego planu jako stosunek zgłoszonej rejestracji do komercyjnego HMO do całkowitej rejestracji w komercyjnych HMO na tym rynku. Następnie zapytaliśmy o stopień, w jakim plan opierał się na wynagrodzeniu, kapitalizacji i opłatach za usługę za opiekę podstawową. Zapytaliśmy również, czy w poprzednim roku (2004) jakiekolwiek umowy planu zdrowotnego z nabywcami zawierały premie lub kary związane z wynikami, zgodnie z miernikami jakości klinicznej lub satysfakcji pacjentów.
Poprosiliśmy o informacje dotyczące wykorzystania wynagrodzenia za wyniki, w tym premie lub kary, oddzielnie dla lekarzy i szpitali. W przypadku lekarzy, wśród których częściej stosuje się takie zachęty, zapytaliśmy o wielkość i strukturę płatności motywacyjnych, uwzględniono rodzaje wskaźników wydajności (tj. Jakość kliniczną, w tym sześć konkretnych dziedzin oraz koszty satysfakcji pacjentów i technologii informacyjnej) oraz jednostka miary (indywidualna vs
[patrz też: testy na nietolerancje pokarmowe, proteza zębowa cennik, jak zrobić trx ]
[podobne: epirubicyna, goz unisław, budecon ]