Leczenie chorób przyzębia i ryzyko przedwczesnego porodu cd

Michałowicz, a ich techniki zostały wystandaryzowane za pomocą wcześniej opisanych kryteriów.18 Standaryzacja technik egzaminatorów została ponownie oceniona podczas badania z wykorzystaniem tych samych kryteriów i oceniliśmy powtarzalność wyników wśród egzaminatorów poprzez egzaminatorzy dokonują ponownej oceny wybranych zębów u 5% uczestników; średnia zgoda na pomiar głębokości i miary utraty przywiązania (w granicach mm) wyniosła 98%. Na początku pacjenci zgłaszali historię ciąży i przyjmowali leki. Badacze mierzyli głębokość sondowania, utratę przyczepu klinicznego i krwawienie podczas sondowania w sześciu miejscach na każdym zębie; ocenili również płytkę nazębną19 i kamień nazębny20 na wybranych zębach. Krwawienie z sondowania oceniano jako obecne lub nieobecne. Pacjenci zostali skierowani do dentysty w celu leczenia zębów, które zostały ropniejące, złamane lub mogą stać się objawowe podczas badania. Pełne usta oceniano przyzębia w 21 do 24 tygodnia ciąży i ponownie w 29 do 32 tygodni.
Położna pielęgniarka pobrała dane dotyczące porodu i stanu poporodowego oraz czynników ryzyka wcześniactwa z dokumentacji medycznej. Położnicze zdarzenia niepożądane zidentyfikowano na podstawie przeglądu dokumentacji medycznej i zgłoszeń od pacjentów. Egzaminatorzy i pielęgniarki nie byli świadomi zadań grupy badawczej.
Pacjenci byli monitorowani pod kątem doustnych działań niepożądanych i progresji zapalenia ozębnej, który zdefiniowano jako wzrost utraty przywiązania klinicznego o 3 mm lub więcej.21 Leczenie postępującej choroby nie było opóźnione aż do porodu w obu grupach, o ile leczenie nie było przeciwwskazane z powodu zaawansowanej choroby. wiek ciążowy (od środkowego do późnego trzeciego trymestru). Wszyscy pacjenci z postępującą chorobą w mniej niż sześciu miejscach zębów otrzymywali w tych miejscach korzenie. Pacjenci z sześcioma lub więcej dotkniętymi chorobami przedmiotami zostali skierowani do periodontologa konsultacyjnego w celu leczenia; dotknięci pacjenci w grupie kontrolnej otrzymali pełnoskrzydlowe skalowanie i wyplenienie korzeni, podczas gdy osoby w grupie leczonej mogły otrzymywać wyściółkę korzenia, ogólnoustrojowe antybiotyki i poddziąsłowe nawadnianie za pomocą roztworów przeciwdrobnoustrojowych. W przypadku pacjentów z postępującą chorobą, ostatnie środki przyzębia przed leczeniem ratunkowym były kontynuowane.
Analiza statystyczna
Wszystkie analizy wykonaliśmy na zasadzie zamiaru leczenia, chyba że podano inaczej. Aby podkreślić różnice w niższych okresach ciąży, wiek ciążowy był cenzurowany po 37 tygodniach.
Nasza pierwotna analiza porównała grupy w zależności od wieku ciążowego w momencie porodu z użyciem testu log-rang podzielonego przez centrum. Aby obliczyć moc, oszacowaliśmy rozkład czasu do zdarzenia grupy kontrolnej z wykorzystaniem danych pilotażowych z dwóch ośrodków rejestracji. Aby oszacować pożądany rozkład wieku ciążowego grupy leczonej, dodaliśmy do rozkładu ciążowo-wiekowego grupy kontrolnej 5, 3 i 2 tygodnie dla ciąży odpowiednio 20, 25 i 30 do 35 tygodni, interpolując dla związku pośredniego. wiek ciążowy. Obliczono moc poprzez symulację danych z tych dystrybucji. Z jednostronnym błędem typu I wynoszącym 0,05 i umożliwiającym 30% utratę obserwacji, obliczenia wykazały, że wymagane jest 405 pacjentów na grupę, aby wykazać istotność statystyczną przy sile 90%
[przypisy: testy na nietolerancje pokarmowe, adent, pomoc psychologiczna online ]
[przypisy: epirubicyna, goz unisław, budecon ]