Powrót skuteczności przeciwmalarycznej chlorochiny w Malawi ad

falciparum gen oporności na chlorochinę (PfCRT) jest związany z oporną na chlorochinę malarią falciparum.8 Wcześniej mierzyliśmy rozpowszechnienie tego molekularnego markera oporności na chlorochinę w Blantyre, Malawi przed, w trakcie i po wycofaniu chlorochiny z użycia. W latach 1992-2000 częstość występowania markera stopniowo zmniejszała się, całkowicie zanikając do 2001 roku9. Natomiast w sąsiednich krajach, w których nadal stosowano chlorochinę, ponad 90% infekcji P. falciparum powodowało pasożyty oporne na chlorochinę. Niewielkie, niekontrolowane badania wykazały, że w Malawi, bezobjawowe infekcje P. falciparum o niskim poziomie czystości ustępowały po leczeniu chlorochiną.9,11 W badaniach tych nie oceniano skuteczności chlorochiny u pacjentów z kliniczną malarią, a niektóre z tych bezobjawowych zakażeń mogły mieć oczyszczone bez leczenia. Aby ustalić, czy chlorochinina może być ponownie stosowana do leczenia malawijskich dzieci w celu uzyskania nieskomplikowanej malarii falciparum w sposób bezpieczny i skuteczny, przeprowadziliśmy kliniczne badanie chlorochiny w porównaniu ze standardową terapią przeciwmalaryczną.
Metody
Badana populacja
Klinika badawcza Projektu Malaria Blantyre sąsiaduje z Centrum Zdrowia Okręgu Ndirande, które obsługuje 200 000 mieszkańców w miasteczku na przedmieściach Blantyre w Malawi. Dzieci przywiezione do ośrodka zdrowia z powodu choroby sugerującej malarię i których plamy krwi były pozytywne dla pasożytów malarii zostały skontrolowane pod kątem kwalifikowalności. Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat z objawami malarii kwalifikowały się do badania, jeśli miały one monoterapię P. falciparum z poziomem pasożyta we krwi obwodowej 2000-200 000 na milimetr sześcienny. Dzieci zostały wykluczone, jeśli miały objawy ostrej malarii, miały alergię na badany lek, miały ostre infekcje niemalaryczne lub otrzymywały codziennie trimetoprim-sulfametoksazol.
Komitet ds. Badań i etyki Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu w Malawi był główną komisją odwoławczą, która zatwierdziła badanie. Instytucjonalne komisje rewizyjne University of Maryland School of Medicine i Michigan State University również dokonały przeglądu i zatwierdzenia badania. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców lub opiekunów, a zgodę uzyskano od dzieci w wieku 6 lat lub starszych przed rozpoczęciem procedur badawczych.
Wstępna ocena
Przeprowadzono pełne badanie fizykalne w celu wykluczenia równoczesnych zakażeń bakteryjnych, które mogłyby wpłynąć na ocenę skuteczności przeciwmalarycznej leku. Zgłoszono wcześniejsze zgłoszenia dotyczące leków przeciwmalarycznych, ale nie stanowiły one kryterium wykluczenia. Dokonano rozmazu krwi na malarię i zmierzono poziomy hemoglobiny z próbek krwi pobranych z palca. Krwawe plamy na malarię odczytywało się osobno przez dwóch mikroskopistów i orzeczono je przez trzeciego eksperta, jeśli druga liczba różniła się od pierwszej o więcej niż 25% lub jeśli odczyty doprowadziły do konfliktu w kwalifikowalności lub klasyfikacji wyniku leczenia. W celu potwierdzenia obecności monowirusa P. falciparum dokonano przeglądu cienkich wymazów krwi obwodowej uzyskanych podczas rekrutacji.
Randomizacja
Leczenie zostało losowo przydzielone przy rejestracji zgodnie z numerami identyfikacyjnymi badania, a zapieczętowane koperty zawierające karty do przydzielania leczenia zostały otwarte bezpośrednio przed podaniem badanego leku
[patrz też: korona na cyrkonie, badania przed ciążą dla mężczyzny, nebbud dla dzieci ]
[przypisy: nebbud dla dzieci, małgorzata mikulik, chlor isoton polpharma ]