Epirubicyna i cyklofosfamid, metotreksat i fluorouracyl jako terapia wspomagająca w leczeniu wczesnego raka piersi ad

Najpierw używaliśmy epirubicyny zamiast doksorubicyny w celu zmniejszenia działań niepożądanych związanych z leczeniem.11 Po drugie, w badaniu NEAT podawano klasyczną CMF (patrz glosariusz dla schematów chemioterapii) 12 ze względu na jego lepszą skuteczność w przerzutowym raku piersi13 i znaczenie podawania dawki CMF we wczesnym raku piersi14. W badaniu BR9601 zmodyfikowano klasyczny schemat CMF, przy czym wszystkie trzy leki podano dożylnie raz na 3 tygodnie, aby zminimalizować potrzebę podróżowania pacjentów do specjalistycznego ośrodka w Szkocji, ponieważ jest to obszar o niskiej gęstości zaludnienia i duża część zarejestrowanych osób nie mieszkała w pobliżu takiego ośrodka. Po trzecie, skróciliśmy czas trwania terapii, przecinając kolejno podawaną CMF na cztery cykle w grupach antracyklinowych obu prób. Obróbki kontrolne w każdej próbie były równej długości, z sześcioma cyklami klasycznej CMF w NEAT i ośmioma cyklami harmonogramu CMF w badaniu BR9601. Metody
Projekt badania
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja, losowanie, przyjęcie leczenia studyjnego i kontynuacja w dwóch próbach. W obu badaniach fazy 3 zaprojektowaliśmy hipotezę, że w porównaniu z samym CMF cztery cykle epirubicyny plus cztery cykle CMF poprawiłyby całkowite i wolne od nawrotów przeżycie wśród kobiet z wczesnym rakiem piersi. Projekt równoległego badania został wykorzystany w celu zmaksymalizowania rekrutacji na północ i południe od granicy między Anglią a Szkocją, przy czym NEAT w przeważającej mierze rekrutował kobiety z Wielkiej Brytanii, a badanie BR9601 głównie rekrutowało kobiety ze Szkocji (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny z pełnym tekstem ten artykuł na www.nejm.org). Próby zostały skoordynowane równolegle, ze wspólną analizą wyników pojedynczego połączonego zestawu danych, zaplanowanego na samym początku i ułatwionego przez podobne podejście do stratyfikacji i gromadzenia danych (rysunek 1). Obydwa badania zostały zatwierdzone przez wieloośrodkowy komitet ds. Etyki badawczej oraz przez lokalny komitet ds. Etyki w każdym uczestniczącym szpitalu. Firma Pharmacia nie brała udziału w projekcie badania, gromadzeniu danych ani analizie, ani w przygotowaniu manuskryptu.
Pacjenci
Kobiety z całkowicie wyciętym wczesnym rakiem piersi, które wymagały chemioterapii adiuwantowej i mogły rozpocząć leczenie w ciągu 10 tygodni po operacji, kwalifikowały się do badania. Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne to odpowiednia czynność nerek, wątroby i szpiku kostnego; brak wcześniejszego narażenia na chemioterapię lub radioterapię; brak wcześniejszego lub współistniejącego raka; oraz zapewnienie pisemnej świadomej zgody.
Leczenie
W każdej próbie pacjenci zostali przydzieleni do epirubicyny plus CMF lub CMF samodzielnie z zastosowaniem schematu randomizacji 1: z permutowanym blokiem (Figura 1). Zadania terapeutyczne zostały wykonane telefonicznie do centralnych lokalizacji. Zarówno próba NEAT, jak i BR9601 pozwoliła na stratyfikację pacjentów zgodnie z ośrodkiem, wiekiem i stanem węzłowym; NEAT również stratyfikuje pacjentów zgodnie z planowanym harmonogramem radioterapii. NEAT użyło epirubicyny i CMF dla grupy antracyklinowej i klasycznego CMF dla grupy kontrolnej (patrz Glosariusz). W badaniu BR9601 stosowano epirubicynę z modyfikowanym schematem CMF dla grupy antracyklin i sam zmodyfikowany schemat CMF dla grupy kontrolnej (patrz Glosariusz)
[przypisy: ile kosztuje wizyta u lekarza medycyny pracy, badania przed zajściem w ciążę po 30, korony cyrkonowe cena ]
[więcej w: teb edukacja leszno, czaszka rysunek, ile kosztuje królik miniaturka ]